Boliger i Kåfjord

Ungbo AS er største utleieaktør i Kåfjord, i hovedsak er det utleie av boliger og leiligheter. Men vi har i tillegg en del kontorlokaler, lager og selskapslokaler til leie..

Kjøp og salg av bolig

Vurderer du å selge eller kjøpe bolig, så har Ungbo en løpende vurdering av vår boligmasse ihht. evt. salg av eksisterende boliger og kjøp av nye..

Ta gjerne kontakt med oss for å høre nærmere om dette.

Leie bolig

Selskapet har i dag 75 boliger/leiligheter/utleielokaler.

Av disse er det en avlastningsenhet for PU og åtte stk. omsorgsboliger for eldre som ble bygd i forbindelse med nytt helsesenter i Birtavarre.

PU enhet med 5 leiligheter leies ut til behovsprøvde brukere. Vi har også en avlastningsenhet på ca. 230 m2 som Kåfjord kommune leier (driftes av Ungbo, men disponeres fullt ut av Kåfjord kommune).

Hvis du har behov for omsorgsbolig elle ordinær leilighet, ta kontakt så hjelper vi deg med å finne egnet bolig.

Tilstand

Ungbo AS har en løpende vurdering av vår boligmasse, målsettingen er å oppgradere alle våre boliger til normalt god standard. Noe som har vært hovedfokus de siste årene og vil være det noen år til. De  siste årene har vi gjort et betydelig løft med hensyn til oppgradering av leilighetene/boligene både utvendig og innvendig

Vi har nå en boligmasse men normalt god standard.

Uteområdene rundt leilighetene er også ryddet, og plenene er oppgradert.

Oversikt ledige boliger

Boligkategori : Bolig/leilighet Olderdalen

Type : Leilighet (2 soverom)
Gropa, Olderdalen
Månedsleie : NOK 7350,-

Boligkategori : Bolig/leilighet Manndalen

Type : Leilighet (1 soverom)
Grønnmyrveien, Samuelsberg
Månedsleie : NOK 7200,-

Boligkategori : MOEN 1 – MARIELUND

Type : Sal/selskapslokale
Marielund, Samuelsberg
Månedsleie : NOK 8000,-

Snart ledig