Våre nye boligprosjekter

Ungbo AS ser i samarbeid med Kåfjord kommune på mulig bygging av nye utleieboliger i Djupvik og Manndalen. Dette er fortsatt på utrednings stadiet, og tenkes plassert i de nye boligfeltene som planlegges på disse plassene.