Ungbo AS er et boligselskap i Kåfjord kommune. Selskapet har kontorsted i Birtavarre.

Formålet til selskapet er bygging, drift og utleie av boliger

Administrasjon og styret

Daglig leder

Kurt-Harald Blomstereng

Styret

Styreleder: Tor Oldervoll

Styremedlem: Eva Torill Skaogstad

Styremedlem: Jens Ivar Simonsen

Boligbygging

Utleie

Om Ungbo AS

Eierskap

Kåfjord kommune eier 100 % av aksjene og selskapet styres overordnet av valgt styre.

Boliger

Selskapet har i dag 75 utleieenheter (leiligheter, hus, utleielokaler etc.), og disse er fordelt på 29 bygg. Av disse er det en avlastningsenhet for PU og 5 omsorgsboliger PU i samme bygg, i tillegg er det nå bygd 8 stk. omsorgsboliger for eldre i forbindelse med nytt helsesenter.

Ansatte

Selskapet har ansatte egen vaktmestere og vedlikeholdsarbeidere i 200% stilling. Med daglig leder har vi i dag 3 stillinger i faste ansettelse i selskapet. I tillegg leies det inn en del arbeidskraft spesielt i sommermånedene.

Samarbeidspartnere

Ungbo kjøper/leier inn en del vedlikeholdstjenester. Blant annet gjennom samarbeidsavtale med Kåfjord vekst og innleie av private entreprenører på større prosjekter. Kåfjord kommune er vår eier og naturligvis har vi en del samarbeid med dem.