Ungbo AS er et boligselskap i Kåfjord kommune. Selskapet har kontorsted i Birtavarre.

Formålet til selskapet er bygging, drift og utleie av boliger

Administrasjon og styret

Daglig leder

Einar Eriksen

Styret

Styreleder: Tor Oldervoll

Styremedlem: Berton Bucht

Styremedlem: Eva Torill Skogstad

Boligbygging

Utleie

Om Ungbo AS

Eierskap

Kåfjord kommune eier 100 % av aksjene og selskapet styres overordnet av valgt styre.

Boliger

Selskapet har i dag 75 utleieenheter (leiligheter, hus, utleielokaler etc.), og disse er fordelt på 29 bygg. Av disse er det en avlastningsenhet for PU og 5 omsorgsboliger PU i samme bygg, i tillegg er det nå bygd 8 stk. omsorgsboliger for eldre i forbindelse med nytt helsesenter.

Ansatte

Selskapet har ansatte egen vaktmester og vedlikeholdsarbeider i 100% stilling, og en vedlikeholdsarbeider i 50% stilling. Med daglig leder har vi i dag 2,5 stillinger i faste ansettelse i selskapet. I tillegg leies det inn en del arbeidskraft spesielt i sommermånedene.

Samarbeidspartnere

Ungbo kjøper/leier inn en del vedlikeholdstjenester. Blant annet gjennom samarbeidsavtale med Kåfjord vekst og innleie av private entreprenører på større prosjekter.