Leiebetingelser

Ungbo AS følger husleielovens krav til utleier og leietaker, vi benytter forbrukerrådets husleiekontrakter for alle leieavtaler. Vi har også et informasjonsskriv som er mulig å laste ned i hht. krav og regler for utleier og leietaker.