Ledig 100% stilling som drifts- og vedlikeholdsarbeider i Ungbo AS

 

Ungbo AS er et boligselskap i Kåfjord kommune. Kommunen eier 100% av aksjene. Selskapet har sitt kontorsted i Birtavarre. Formålet til selskapet er bygging, drift, utleie og utvikling av boliger/Omsorgsboliger i Kåfjord/Nord-Troms. Selskapet har 75 boenheter/leiligheter som vi eier/drifter og har i tillegg en driftsavtale med Kåfjord kommune på 8 leiligheter.

Ungbo har i dag totalt 2,5 stillinger, vi ser på muligheten for å øke til 3 stillinger i selskapet pga. økt antall boliger og arbeidsoppgaver. Videre vil en av våre ansatte gå av med pensjon og vi har derfor behov for tilsetting av en ny Drift- og vedlikeholdsarbeider.  Vi søker derfor etter en fleksibel og dyktig

Drift- og vedlikeholdsarbeider i 100% stilling

til å ivareta løpende driftsoppgaver og vedlikehold/oppussing av selskapets boligmasse. Vi søker fortrinnsvis etter en person med relevant utdanning og eller erfaring i forhold til drift og vedlikehold av boliger og leiligheter.

Egenskaper/kunnskaper: Selvstendig og løsningsorientert, positiv, pålitelig og samarbeidsvillig, ha byggeteknisk kompetanse/innsikt, ha kjennskap til vann, avløp og elektrisk anlegg i boliger/leiligheter.

Vi tilbyr: En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver, Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Einar Eriksen, tlf. 91351439 eller epost: ungbo@nordtroms.net

Søknad med CV sendes: Ungbo AS, Nyvollveien 3, 9147 Birtavarre eller epost: ungbo@nordtroms.net innen 20.09.21

 

Legg igjen en kommentar